به بخش جذابی وارد شدید، میتوانید تمام فرش های مورد پسند خود را با علامت مقایسه‌ای که روی تصویر محصول قرار دارد، علامت بزنید و در این بخش همه‌ را با یکدیگر مقایسه کنید تا آنچه به سلیقه شما نزدیکتر است و با شرایط شما همسان است را انتخاب کنید.

 

لیست مقایسه خالی است.

No products added in the compare list. You must add some products to compare them.
You will find a lot of interesting products on our “Shop” page.

بازگشت به فروشگاه

مثالی برای بخش مقایسه:

روشنا

فرش ماشینی کاشان طرح روشنا


✅ 1200 شانه


✅ 3600 تراکم

کهبد

فرش ماشینی کاشان طرح کهبد


✅ هیت ست شده


✅ بدون پرزدهی

پگاه

فرش ماشینی کاشان طرح پگاه


✅ 700 شانه


✅ 2550 تراکم

بهدیس

فرش ماشینی کاشان طرح بهدیس


✅ 100 درصد آکریلیک


✅ بدون پرزدهی