قیمت روز فرش (Carpet Price List)

خرید فرش دستباف کاشان، قیمت روز فرش
خرید فرش ماشینی کاشان

فرش ماشینی

خرید فرش دستباف کاشان، قیمت روز فرش

فرش دستباف

خرید گبه کاشان

گلیم و گبه

خرید وینتیج کاشان

فرش وینتیج

خرید تابلو فرش کاشان

تابلو فرش

خرید فرش قیمت روز فرش (Carpet Price List)

خرید از قالیفرشان، بزرگترین شهر فرش مجازی ایران

قیمت روز فرش (Carpet Price List)

 

قیمت روز فرش ماشینی فرش دستباف فرش وینتیج گلیم  تابلوفرش

فرش ماشینی

ريال 1500 شانه
 • 12متری
 • 21،000،000
 • 9 متری
 • 16،000،000
 • 6 متری
 • 11،000،000
 • قالیچه
 • 7،000،000

فرش ماشینی

ريال 1200 شانه
 • 12متری
 • 18،000،000
 • 9 متری
 • 14،300،000
 • 6 متری
 • 8،950،000
 • قالیچه
 • 6،000،000

فرش ماشینی

ريال 700 شانه
 • 12متری
 • 14،000،000
 • 9 متری
 • 11،000،000
 • 6 متری
 • 7،000،000
 • قالیچه
 • 4،000،000

فرش دستباف

ريال
 • 12متری
 • 18،000،000
 • 9 متری
 • 13،000،000
 • 6 متری
 • 8،000،000
 • قالیچه
 • 4،000،000

فرش وینتیج

ريال 1500 شانه
 • 12متری
 • 18،000،000
 • 9 متری
 • 13،000،000
 • 6 متری
 • 8،000،000
 • قالیچه
 • 4،000،000

فرش وینتیج

ريال 1200 شانه
 • 12متری
 • 15،000،000
 • 9 متری
 • 11،000،000
 • 6 متری
 • 7،000،000
 • قالیچه
 • 4،000،000

فرش وینتیج

ريال 700 شانه
 • 12متری
 • 13،000،000
 • 9 متری
 • 9،500،000
 • 6 متری
 • 6،000،000
 • قالیچه
 • 4،000،000

تابلوفرش

ريال
 • 12متری
 • 18،000،000
 • 9 متری
 • 13،000،000
 • 6 متری
 • 8،000،000
 • قالیچه
 • 4،000،000

گلیم و گبه

ريال 320 شانه
 • 12متری
 • 4،800،000
 • 9 متری
 • 3،500،000
 • 6 متری
 • 2،400،000
 • قالیچه
 • 1،300،000

گلیم و گبه

ريال 400 شانه
 • 12متری
 • 9،600،000
 • 9 متری
 • 7،200،000
 • 6 متری
 • 4،800،000
 • قالیچه
 • 2،700،000

گلیم و گبه

ريال 340 شانه
 • 12متری
 • 5،040،000
 • 9 متری
 • 3،870.000
 • 6 متری
 • 2،520،000
 • قالیچه
 • 1،451،000

هلدینگ نا

قالی فرشان تحت نظر هلدینگ "نـــا"
برای آگاه شدن از فعالیتهای روزمره هلدینگ نا که مجموعه قالی فرشان تحت نظر این هلدینگ بزرگ می‌باشد، وارد سایت هلدینگ شوید و اطلاعات مورد نظرتان را به دست آورید.

قیمت های باور نکردنی در قالی فرشان، قیمت های روز بازار فرش ایران در دستان ماست با ما همراه باشید.

قیمت روز فرش