تلاش

گالری فرش کاشان

فیلم هایی که از انواع فرش های مختلف مشاهده کردید فقط تعداد محدودی از ریلزهایی بود که در فضاهای مجازی ما آپلود شده است.

علاوه بر این ویدئوها، صدها قطعه عکس از فرش های مختلف با زاویه های گوناگون در گالری های ما آپلود شده است.

شبکه های اجتماعی

درباره شبکه های اجتماعی قالی فرشان چه می‌دانید؟

قالی فرشان به عنوان بزرگترین شهر فرش مجازی ایران، دارای پهنه وسیعی از فضاهای مجازی است.

شبکه های اجتماعی ما شبیه به ریسمانی به یکدیگر متصل است.

در تمام این دریای پهناور می‌توانید شنا کنید و لذت ببرید از گالری تمام نشدنی محصولات قالی فرشان!